ข่าว

 

 

 

บริษัท กุสซิ่ง รีนิวเอเบิ้ล เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการรับรองให้เป็นผู้รับทำการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

Kopie von: GRE_LOGO

วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ 2559
บริษัท กุสซิ่ง รีนิวเอเบิ้ล เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการรับรองให้เป็นผู้รับทำวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 297 และ 589) จากกรมสรรพากรแล้ว และจะทำการประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

จากกฎหมายฉบับดังกล่าวนั้นได้ส่งเสริมให้กิจการในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนสามารถหักรายจ่ายเพื่อการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจการที่ได้รับการรับรองให้เป็นผู้รับทำการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่จะรับสิทธิทางด้านภาษีนั้นต้องมีการดำเนินงานตรงตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ จากการประกาศดังกล่าวนี้ GRETHA ในฐานะบริษัทที่ได้รับการรับรองให้เป็นผู้รับทำการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถสนับสนุนผู้ลงทุนและลูกค้าให้สามารถรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เพิ่มมากขึ้นถึง 300 % เช่นกัน 

 

 • การวิจัยขั้นพื้นฐาน: เป็นการศึกษาทางทฤษฎี หรือในห้องทดลอง เพื่อหาความรู้ใหม่ๆ และการสังเกตข้อเท็จจริง
 • การวิจัยเชิงประยุกต์: เป็นการศึกษาค้นคว้าเพื่อความรู้ใหม่ๆ โดยมีจุดประสงค์ที่จะนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติ หรือในเชิงพาณิชย์
 • การพัฒนาเชิงทดลอง: เป็นการศึกษาอย่างมีระบบและการบริหารจัดการใหม่จากการวิจัยขั้นพื้นฐาน และการวิจัยเชิงประยุกต์
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต้นแบบ: พัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนผลิตเพื่อพัฒนาไปสู่ระดับของโครงการต้นแบบที่มีระบบที่สมบูรณ์ มีศักยภาพในการผลิตในเชิงพาณิชย์ ซึ่งมีการควบคุมคุณภาพ และประมาณการค่าใช้จ่ายได้

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับความร่วมมือในโครงการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ GRETHA กรุณาติดต่อมาที่
infoGRETHA@gussingrenewable.com .

อัพเดทข้อมูลการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแก๊สซิฟิเคชั่น ของ GRE DFB ที่หนองบัว ประเทศไทย

อัพเดทข้อมูลการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแก๊สซิฟิเคชั่น ของ GRE DFB ที่หนองบัว ประเทศไทย
 
anklicken zum vergrößern

 

 

ติดตั้ง The main components ของ GRE DFB Gasifier เข้าไปในโครงสร้างเหล็กแล้ว

สถานะ : เมษายน 2559 

อัพเดทข้อมูลการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแก๊สซิฟิเคชั่น ของ GRE DFB ที่หนองบัว ประเทศไทย

ในวีดีโอนี้เราได้จัดทำขึ้นเพื่อให้เห็นภาพกระบวนการผลิตของ Main Components ในโรงงานของเราที่เมือง ปูเน่ ประเทศอินเดีย ซึ่งในขณะเดียวกันคุณจะสามารถเห็นภาพรวมในโรงไฟฟ้าที่หนองบัว ประเทศไทย ซึ่งเป็น โรงไฟฟ้าแก๊สซิฟิเคชั่น GRE DFB แห่งแรกในเอเชีย กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ในขณะนี้

สถานะ : มีนาคม 2559

ดูภาพยนตร์ได้ที่

บริษัท GP Green Energy System ได้รับมอบรางวัลดีเด่นจาก บริษัท กุสซิ่ง ฯ ประเทศไทย

Mr. Messner, Mr. Jangada, Mr. Mukherjee
Mr. Messner, Mr. Jangada, Mr. Mukherjee
anklicken zum vergrößern
บริษัท กุสซิ่ง รีนิวเอเบิ้ล เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) ได้มอบรางวัลดีเด่นให้กับ GP Green Energy System โดยมี Mr. Jay Mukherjee กรรมการผู้จัดการบริษัท และ Mr. Jayaprakash Jangadar ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคเป็นผู้รับมอบรางวัลในครั้งนี้ในระหว่างการมาเยือน กรุงเทพ ฯ ประเทศไทย วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ผลงานของบริษัท GP Green Energy System นั้นนับได้ว่ามีประสิทธิภาพ มีคุณภาพในด้านงานวิศวกรรม และการผลิตระบบ GRE DFB gasification ของบริษัท กุสซิ่งฯ ประเทศไทย ที่เป็นโรงไฟฟ้าต้นแบบแก๊สเชื้อเพลิงสังเคราะห์ที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ ทางคณะกรรมการของบริษัท กุสซิ่ง ฯ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์สำหรับรางวัลที่มอบให้กับ GP Green Energy System ในครั้งนี้

การประชุมเริ่มต้นโครงการงานวิจัยและพัฒนา ของ “Polygeneration III”

ภาพหมู่ทีมงานโครงการ “Polygeneration III”
ภาพหมู่ทีมงานโครงการ “Polygeneration III”
anklicken zum vergrößern

การประชุมเริ่มต้นโครงการงานวิจัยและพัฒนา ของ “Polygeneration III” เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี เวียนนา Vienna University of Technology โครงการนี้จะทำการวิเคราะห์สภาพทางเศรษฐกิจ และแนวทางการทำงาน เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพให้ได้มากที่สุด รวมถึงการสกัดไฮโดรเจน , มีเทนที่ออกมาจาก แก๊สที่ได้จากระบบแก๊สเชื้อเพลิง สังเคราะห์ของ DFB DFB gasifiers เป็นระบบและกระบวนการที่ สำคัญ กระบวนการหนึ่งที่ได้ทำการทดสอบในห้องปฏิบัติ การที่ Gussing, bioenergy2020+ กับแก๊สที่ได้จากระบบ แก๊สเชื้อเพลิงสังเคราะห์ DFB ของกุสซิ่ง ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้คือ VUT , (ศูนย์กลางการเรียนรู้ วิจัยด้านชีวมวล) Prof. Hermann Hofbauer นักวิจัยที่มีนับว่ามี ความสำคัญท่านหนึ่ง, บริษัท กุสซิ่ง รีนิวเอเบิ้ล เอ็นเนอร์จี และ Air Liquide R&D Germany ระยะเวลาโครงการนี้จะดำเนินงานถึง มีนาคม ปี 2562

จากภาพซ้ายไปขวา: Dr. Gökhan Aras (Air Liquide Forschung und Entwicklung GmbH), Michael Kraussler (bioenergy2020+ GmbH), Dr. Friedrich Kirnbauer (bioenergy2020+ GmbH), Leopold Nenning (Güssing Renewable Energy International GmbH), Dr. Matthias Müller-Hagedorn (Air Liquide Forschung und Entwicklung GmbH), Dr. Florian Pontzen (Air Liquide Forschung und Entwicklung GmbH), Andreas Ochs (Managing Director, Air Liquide Forschung und Entwicklung GmbH), Prof. Dr. Hermann Hofbauer (Vienna University of Technology & key researcher bioenergy2020+ GmbH), Dr. Martin Miltner (Vienna University of Technology) 

ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแก๊สเชื้อเพลิงสังเคราะห์ของ GRE DFB ที่อำเภอหนองบัว ประเทศไทย

ส่วนประกอบหลักของระบบแก๊สเชื้อเพลิงสังเคราะห์ที่อำเภอหนองบัว ประเทศไทย
ส่วนประกอบหลักของระบบแก๊สเชื้อเพลิงสังเคราะห์ที่อำเภอหนองบัว ประเทศไทย
anklicken zum vergrößern

ในระหว่างที่โรงไฟฟ้าแก๊สเชื้อเพลิงสังเคราะห์ของ GRE DFB ที่ได้ก่อสร้างงานฐานราก และ งานโครงเหล็กเสร็จสมบูรณ์แล้วที่อำเภอหนองบัว ประเทศไทยในส่วนที่เป็นชิ้นส่วนหลักนั้น ได้ทำการจัดส่งถึงสถานที่ก่อสร้างและอยู่ ระหว่างการตรวจสอบ ความเรียบร้อยต่างๆ ต่อไปจะได้เริ่มติดตั้งระบบ Refractory เข้าไปใน ตัวเครื่องหลัก ก่อนที่จะทำการ ติดตั้งและทำการเชื่อมต่อระบบเข้าด้วยกัน ซึ่งถ้าทำการประกอบทุกส่วนเข้า กันแล้วจะมีน้ำาหนักมากถึง 60 ตัน greg.tv/

ในขณะเดียวกันนี้ ทาง GRE ได้จัดอบรบให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของระบบใหม่ของ โรงไฟฟ้า ที่อำเภอหนองบัว ในประเทศออสเตรีย ในการอบรมในครั้งนี้ผู้ที่ผ่านการอบรม จะได้รับใบประกาศนียบัตร greg.tv

การอบรมในครั้งนี้ได้รวมภาคทฤษฎีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งกรุงเวียนนาซึ่งนำโดย Prof. Hermann Hofbauer ส่วนหัวหน้างานในส่วนของการปฎิบัติการที่โรงไฟฟ้าที่กุสซิ่งได้แก่ Mr. Markus Koch ซึ่งมีประสบการณ์ในการดำเนินการระบบโรงไฟฟ้าแก๊สเชื้อเพลิงสังเคราะห์ของ GRE DFB มากกว่า 15 ปี

เราได้รับตำแหน่งที่นับว่ามีความพิเศษที่ได้เรียนรู้ในการดำเนินงานในโรงไฟฟ้า และสามารถที่จะทำให้ โรงไฟฟ้าดำเนินงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และยังมีโอกาสในอนาตคใน การนำเสนอระบบโรงไฟฟ้า แก๊สเชื้อเพลิงสังเคราะห์ ของ GRE DFB ให้เป็นที่แพร่หลายสู่ตลาดโลกต่อไป 

งานประชุมเชิงวิชาการและนิทรรศการ รีนิวเอเบิ้ล เอ็นเนอร์จี เวิลด์ เอเชีย 2015

ดร.จันจิรา หงส์รพิพัฒน์ ในงานประชุมเชิงวิชาการและนิทรรศการ รีนิวเอเบิ้ล เอ็นเนอร์จี เวิลด์ เอเชีย 2015
 
anklicken zum vergrößern
บริษัท กุสซิ่ง รีนิวเอเบิ้ล เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเชิญเพื่อนำเสนอโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยี GRE Dual Fluidized Bed Gasification ซึ่งกำลังดำเนินการก่อสร้างขึ้นที่ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย ในงานประชุมเชิงวิชาการและนิทรรศการ รีนิวเอเบิ้ล เอ็นเนอร์จี เวิลด์ เอเชีย 2015 งานนี้ได้จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 1-3 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าเป็นงานประชุมเชิงวิชาการและนิทรรศการด้านพลังงานทดแทนที่ใหญ่มากในเอเชีย

สำหรับงานในครั้งนี้นั้น ดร.จันจิรา หงส์รพิพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค ของ บริษัท กุสซิ่ง รีนิวเอเบิ้ล เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำเสนอข้อมูลโดยรวมสำหรับโครงการโดยมุ่งเน้นทางด้านเทคนิคของการผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยี GRE DFB power plant ซึ่งจะเป็นโรงไฟฟ้าเทคโนโลยีนี้แห่งแรกในเอเชีย สามารถทำการดาวน์โหลดเอกสารได้ที่.

การก่อสร้างโรงไฟฟ้าแก๊สซิฟิเคชั่นด้วยระบบของ GRE DFB ที่ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

พิธีวางศิลาฤกษ์ที่หนองบัว

พิธีวางศิลาฤกษ์

เมื่อวันจันทร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมาทางทีมงานของบริษัท กุสซิ่ง รีนิวเอเบิ้ล เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย)จำกัด ร่วม กับหุ้นส่วน ที่มีความสำคัญยิ่ง อย่างบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) , บริษัท เมโทร แมชีนเนอรี่ จำกัด, บริษัท บางกอก อินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด, บริษัท โคเฟลี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท หนองบัว กรีนพาวเวอร์ จำกัด ซึ่งได้ให้เกียรติมาร่วมใน พิธีวางศิลาฤกษ์ ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า แห่งแรกด้วยระบบแก๊สซิฟิเคชั่น GRE-Dual Fluidized Bed ในประเทศไทย โรงไฟฟ้าแห่งนี้ได้สร้างขึ้นที่จังหวัด นครสวรรค์ซึ่ง อยู่ทางตอน เหนือ จากกรุงเทพมหานคร
ในการกล่าวสุนทรพจน์ ของทั้งสองท่านคือ คุณไมเคิล เมสเนอร์ กรรมการ ผู้จัดการบริษัท กุสซิ่ง รีนิวเอเบิ้ล เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด และ คุณวิสุทธิ จงเจริญกิจ Energy Director ของ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) นั้นได้แสดงความ เชื่อมั่นในการสร้างโรงไฟฟ้าต้นแบบด้วย เทคโนโลยีของ GRE ที่กำลังผลิตไฟฟ้า 1MWel ซึ่งผลิตมาจากพลังงาน ทดแทนอย่า ชีวมวล, RDF และเศษที่เหลือจากน้ำเสียของขยะชุมชน เพื่อ ส่งขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การร่วมมือของทั้ง GRE และ SCG ในการพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการของแก๊สซิฟิเคชั่น GRE-DFB เพื่อ ให้ แพร่หลายทั้งตลาดในประเทศไทย และประเทศ เพื่อนบ้านของเราในอนาคต

นอกจากที่ SCG ได้ให้เกียรติร่วมกันพัฒนาโครงการนี้แล้วเรายังได้รับความร่วมมือจากบริษัทที่เป็นผู้นำระดับประเทศอย่าง บริษัท เมโทร แมชีนเนอรี่ จำกัด (MMC) , บริษัท บางกอก อินดัสเทรียล แก๊ส จำกัด (BIG) สำหรับ MMC นับว่าเป็นผู้จัดจำหน่าย เครื่องกำเนิดไฟฟ้าของ Caterpillar และอุปกรณ์ต่างๆ ในประเทศไทย และแน่นอนว่าทางบริษัท ฯ ได้ให้การสนับสนุน สำหรับ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ ที่ได้มาตรฐานขั้นสูงให้กับการผลิตกระแสไฟฟ้าจาก แก๊สของ GRE อีกด้วย ในส่วนของ BIG นั้นได้เข้ามาร่วมทำการวิจัยและพัฒนาในการทำงานของการแยก Hydrogen ใน Syngas จากไอน้ำ ของโครงการนี้ พร้อมๆกับการเพิ่มศักยภาพในการผลิตแก๊ส การคัดแยกแก๊สอีกด้วย อีกหุ่นส่วนหนึ่งได้แก่ บริษัท โคเฟลี (ประเทศไทย) จำกัด ที่เป็นบริษัทในเครือของ Gas de France-Suez ซึ่งมีความชำนาญในการบริหารจัดการดำเนินการ การบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า อุตสาหกรรม ต่างๆ และยังรวมถึงงานติดตั้งใน เชิงพาณิชย์
โรงไฟฟ้าระบบ GRE-DFB ในประเทศไทยแห่งนี้นั้น จะเริ่มดำเนินการในเชิงพาณิชย์ ต้นปี 2559 นี้ และจะดำเนินการ พัฒนา ให้เป็นโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนชุมชนเพื่อชุมชนและสร้างงานที่ดีให้แก่ชุมชน

ดาวน์โหลดข่าวประชาสัมพันธ์ที่นี่

ยื่นขอจดสิทธิบัตรสำหรับนวัตกรรมการระบายความร้อนของก๊าซ

โรงไฟฟ้า DFB ของกุสซิ่ง

GRE ได้ยื่นขอจดสิทธิบัตรเพื่อปกป้องสิทธิทางนวัตกรรม นวัตกรรมดังกล่าวคือวิธีการระบายความร้อนของก๊าซลงด้วย GRE DFB ไอน้ำจากแก๊สซิฟิเคชั่น ก่อนที่จะถึงขั้นตอนในการทำความสะอาจที่จำเป็น นวัตกรรมใหม่นี้ได้ถูกพัฒนาที่ GRE และจะนำระบบนี้ เข้ามาใช้ใน GRE DFB ด้วยเช่นกัน นวัตกรรมนี้ได้ลดต้นทุนในการดำเนินงานของระบบ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และยังลดการก่อตัวของน้ำมันดิบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของความร้อนอีกด้วย

สถิติใหม่กับการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นของเครื่องปฏิกรณ์ของ DFB ที่กุสซิ่ง ได้บันทึกไว้

เมื่อ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมานี้ ที่โรงไฟฟ้าต้นแบบ DFB ของเรา ในกุสซิ่งได้มีการบันทึกสถิติใหม่กับการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากถึง 728 ชั่วโมงกับเครื่องยนต์ก๊าซ ซึ่งเท่ากับ 98 % ของชั่วโมงการทำงานทั้งหมด และมากกว่าสถิติการทำงานที่ได้มีการบันทึกไว้เมื่อครั้งที่ผ่านมา ในโอกาสนี้เราขอแสดงความยินดีกับหัวหน้าทีมทำงาน Mr. Markus Koch และทีมงานของเขากับความสำเร็จในครั้งนี้

บริษัท กุสซิ่ง รีนิวเอเบิ้ล เอ็นเนอร์จี และ วิศวกรรมพลังงาน & เคมี ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ

บริษัท กุสซิ่ง รีนิวเอเบิ้ล เอ็นเนอร์จี (GREG) และ วิศวกรรมพลังงาน & เคมี (ECE ) ร่วมลงนามในข้อตกลง ความร่วมมือ โดยมีผู้บุกเบิกการผลิตก๊าซชีวมวล ศาสตราจารย์ Herrmann Hofbauer เป็นผู้ก่อตั้ง ECE ขึ้นมา เพื่อจัดหาความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการผลิตก๊าสไปสู่ลูกค้าธุรกิจ. “ GRE อาศัยคำแนะและความเชี่ยวชาญ ของศาสตราจารย์ Hofbaure มาตั้งแต่ปี 2009 ข้อตกลงที่เป็นทางการนี้เป็นก้าวแรกที่สำคัญในเสริมสร้าง ความ ร่วมมือของเรา” Peter Panholzer, CEO กุสซิ่ง รีนิวเอเบิ้ลเอ็นเนอร์จี ได้กล่าวไว้

GRE และ ECE จะร่วมมือและ ให้การสนับสนุนงานด้านวิศวกรของโครงการ GRE ทั่วโลก หลักสูตรการฝึก อบรมการ ดำเนินงานของ DFB ( หลักสูตรของ GRE DFB ) เช่นเดียวกับการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นใหม่ๆในระบบ แก๊สซิฟิเคชั่น แบบ multi-fuel DFB  และการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท กุสซิ่ง รีนิวเอเบิ้ล เอ็นเนอร์จี และ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส ลงนามในข้อตกลงการ ค้นคว้าวิจัยและการพัฒนาร่วมกัน

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 กรรมการผู้จักการของ BIG A โดย คุณ ปิยบุตร จารุเพ็ญ และ กรรมการผู้จัดการ GRE โดย คุณเบญจมาภรณ์ กระจาดแก้ว ได้ลงนาม ร่วมกัน คุณไมเคิล ดิชานด์ ประธาน GRE ได้ให้เกียรติมาในครั้งนี้ โดย ข้อตกลงความร่วมมือทำให้เกิดการทำงานที่ชัดเจนเพื่อเพิ่มคุณภาพของ GRE syngas อีกทั้งยังเพิ่มปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้า ในขณะเดียวกันก็ยัง ผลิตไฮโดรเจน บริสุทธิ์สำหรับตลาดการผลิตแก๊ซ ในประเทศไทยและ อาเซียน

เนื่องในโอกาสพิธีนี้ หุ้นส่วนโครงการของ GRE บริษัท สยามซีเมนต์กรุ๊ป ให้เกียรติเป็นพยาน อีกทั้งยัง ได้ให้เกียรติแนะนำให้ทั้งสองฝ่ายได้ทำความรู้จักกัน  

ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่าง BIG A และ GRE จะร่วมกันสร้างโรงไฟฟ้าต้นแบบด้วยกำลังการผลิต 1 MW ที่ อำเภอหนองบัว จังหวัด นครสวรรค์ ประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ 2558 - พ. ศ 2561  

นอกจากนี้ BIG A ยังเป็นผู้จัดจำหน่ายไนโตรเจน และ แก๊ซพิเศษประเภทอื่น แต่เพียงผู้เดียวให้กับ GRE และ DFB Gasification Power Plants ในประเทศไทย และอาเชียน

News flash กับการใช้เชื้อเพลิง CareFuel ในการขับเคลื่อนรถยนต์รุ่น VW XL1

News flash กับการใช้เชื้อเพลิง CareFuel ในการขับเคลื่อนรถยนต์รุ่น VW XL1
 
anklicken zum vergrößern

ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาขั้นสูงจากการใช้เชื้อเพลิงที่ผลิตมาจาก Carbon Recycling และเทคโนโลยีขั้นสูงในการ ออกแบบยานยนต์ ด้วยการออกแบบในระยะเวลาอันสั้นเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของโลก!

นขณะนี้เทคโนโลยีทั้งสองประเภทนี้ได้รับการพัฒนาในเชิงอุตสาหกรรมแล้ว และจะเป็นเทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่ได้ มาตราฐานในอนาคต ต่อๆไป GRE และ CareFuel ได้พัฒนาเชื้อเพลิงสะอาดที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO โดยได้รับส่วนแบ่งทางการตลาดอีกทั้งยังให้ความเอาใจใส่กับลูกค้าเป็นอย่างดี

เพื่อพิสูจน์ให้เห็นจุดสำคัญและตอบข้อสงสัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับรถยนต์ที่มีพัฒนาการเทคโนโลยีขั้นสูงสุดของ Volkswagen XL 1 ใน Dresden เยอรมัน และได้ทำการขับไปที่เมือง กุสซิ่ง ประเทศออสเตรีย

มีการพัฒนากระบวนการทำงานในกุสซิ่ง ด้วยวิศวกรรมและเทคโนโลยีของ GRE เพื่อแทนที่การใช้ทรัพยากรจากฟอสซิลและหลีกเลี่ยงการแข่งขันที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจจะเกิดขึ้นกับการผลิตอาหารของโลก

 เราบริษัท กุสซิ่ง รีนิวเอเบิ้ล เอ็นเนอร์จี มีจุดประสงค์ในการนำเสนอข่าวเชื้อเพลิงสะอาด CareFuels ที่ได้มาจากแหล่งพลังงานจากการ Carbon Recycling ที่ผ่านกระบวนการของกุสซิ่งนั้นมีการทำงานทดแทนการเผาไหม้ ของขยะ ของเสียต่างๆ การเผาไหม้ที่ปล่อยก๊าซที่เป็นอันตายต่อชั้นบรรยากาศ กุสซิ่งเทคโนโลยีได้เปลี่ยนวัสถุให้มีความสะอาด ที่เต็มไปด้วย ก๊าซไฮโดรเจน เพื่อเป็นการชดเชยการใช้เชื้อเพลิงจากน้ำมัน และถ่านหิน (สามารถดูได้จากวีดีโอ Gasification vs. Incineration)

เราได้พิสูจน์ให้เห็นโดยปราศจากข้อสงสัยว่ารถยนต์คันนี้ใช้เชื้อเพลิงน้อยกว่า 1 แกลลอนสำหรับการเดินทาง 100 ไมล์ เราต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับ Mr. Ferdinand Piech และ Mr. Martin Winterkorn ท่านประธานและ CEO ของบริษัท Volkswagen ในการสร้างรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด ของ XL 1 และทำให้เทคโนโลยีดังกล่าวออกสู่สาธารณะชน 

คุณสามารถเข้าชมวีดีโอ news flash: greg.tv/en/127

บริษัท เอดิสัน เพาเวอร์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ได้ลงนามในข้อตกลงว่าด้วยใบอนุญาต

ความร่วมมือของหน่วยงานระหว่าง ออสเตรีย และ ญี่ปุ่น
ความร่วมมือของหน่วยงานระหว่าง ออสเตรีย และ ญี่ปุ่น
anklicken zum vergrößern

บริษัท กุสซิ่ง รีนิวเอเบิ้ล เอ็นเนอร์จี จำกัด และ บริษัท เอดิสัน เพาเวอร์ จำกัด ได้ลงนามใน
ข้อตกลงว่าด้วยใบอนุญาต สำหรับสิทธิพิเศษในการใช้เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น GRE FICFB
ในประเทศญี่ปุ่น
บรัษัท กุสซิ่ง รีนิวเอเบิ้ล เอ็นเนอร์จี จำกัด ภูมิใจที่จะประกาศการลงนามในข้อตกลงว่าด้วย


ใบอนุญาต กับบริษัท เอดิสัน เพาเวอร์ จำกัด สำหรับสิทธิในการผลิต การสร้าง และการ
ดำเนินงาน ของเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น GRE FICFB ในประเทศญี่ปุ่น เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น GRE
FICFB นั้นได้ถูกพัฒนาขึ้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเวียนนา ภายใต้การนำของ ศาตราจารย์ Hermann
Hofbauer ซึ่งเป็นครั้งแรกของโรงไฟฟ้าระบบ FICFB (Fast Internally Circulating Fluidised Bed) ที่จะได้มีการแพร
หลายไปทั่วโลก โรงไฟฟ้าที่สร้างขึ้นของเทคโนโลยีนี้ได้เริ่มดำเนินการขึ้นเป็นครั้งแรก ที่เมืองกุสซิ่ง
ประเทศออสเตรียในปี พ.ศ. 2545 และนับว่าได้รับความสำเร็จเป็นอย่างสูงสำหรับการดำเนินงานที่ม
ชั่วโมงการทำงานมากถึง 80,000 ชั่วโมง

จากความร่วมมือทางหุ้นส่วนกับ บริษัท เอดิสัน เพาเวอร์ จำกัด โรงไฟฟ้าต้นแบบแห่งแรก
นั้นจะเร่งดำเนินการก่อสร้างในปี พ.ศ. 2557-2558 นี้ สำหรับโรงไฟฟ้าแห่งแรกนั้นจะเป็นที
ถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคโนโลยี และแสดงความสามารถ ศักยภาพทางเทคโนโลยีให
กับกลุ่มลูกค้าในประเทศญี่ปุ่น ทั้งทางภาครัฐและเอกชน โรงไฟฟ้าที่จะดำเนินงานในเชิง
พาณิชย์แห่งแรกนั้นจะถูกสร้างขึ้นที่ จังหวัด อิบารากิ โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้าที่ 1 เมกะ
วัตต์ ในปี พ.ศ. 2558 นี้ 

นายกรัฐมนตรี อาเบะ ของประเทศญี่ปุ่น ได้มีนโยบาย ให้ชุมชนในชนบทของประเทศญี่ปุ่น
นั้นเตรียมพร้อมและสร้างศักยภาพที่จะสามารถรองรับกับการขยายตัวของพลังงานทาง
เลือกอย่างยั่งยืน และสถานะด้านพลังงานทดแทน เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น ของ GRE FICFB
นั้นยังพร้อมที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์จาก carbonic waste-streams ให้แพร่หลายออกไป
และรวมถึงการผลิตพลังงานของ CO2-neutral

นาย ปีเตอร์ แพนฮอสเซอร์ ประธานบริษัทกุสซิ่ง ฯ ได้ กล่าวว่า “ เรารู้สึกยินดีมากและเราม
ความมั่นใจ มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนกับ บริษัท เอดิสัน เพาเวอร์ จำกัดใน
ประเทศญี่ปุ่น และพร้อมที่จะนำเสนอ เทคโนโลยีของ Carbon Recycling© ของเราที่พัฒนาขึ้นใน
ชุมชนของเรา สู่การพัฒนาในชุมชนของคนญี่ปุ่นด้วยเช่นกัน“ 

คุณสามารถเข้าชมวีดีโอ news flash:http://greg.tv/en/123

สถิติใหม่ของชั่วโมงการเดินเครื่องที่มากขึ้นของเครื่องปฏิกรณ์ Hofbaber ที่เมือง กุสซิ่ง

Güssing
 
anklicken zum vergrößern

ขอบคุณสำหรับทีมงานที่ได้ทำงานร่วมกันโดยการนำของ มาร์คัส โคช์ (Markus Koch)

ผู้บริหารชุดใหม่ของ Güssing Renewable Energy GmbH  

และสถิติใหม่ที่เกิดขึ้นที่โรงไฟฟ้าของเรานับว่าเป็นความสำเร็จอีกขั้น ของกุสซิ่ง  

กับการทำงานที่ 716 ชั่วโมงของเครื่อง กำเนิดไฟฟ้าจากแก๊สที่ทำการเดินเครื่องในเดือนมกราคม 2557 ที่ผ่านมา

ด้วยชั่วโมงการทำงานที่มากถึง 96% สำหรับสถิติใหม่และยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

เราขอร่วมแสดงความยินดีกับ มาร์คัส และทีมงานกับความสำเร็จในครั้งนี้  

และหวังว่าจะเกิดความสำเร็จกับการทำงานที่ดีต่อๆไป 

บริษัท กุสซิ่ง รีนิวเอเบิ้ล เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จากัด และ บริษัท อนุรักษ์ พลังงาน ซิเมนต์ไทย จากัด ได้ร่วมกันลงนามในข้อตกลงและความร่วมมือ

GRE-SCG signing ceremony
GRE-SCG signing ceremony
anklicken zum vergrößern

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เวลา 17.00 นาฬิกาที่ผ่านมา กรรการ ของ บริษัท อนุรักษ์ พลังงาน ซิเมนต์ไทย

จากัด ซึ่งนับว่าเป็นบริษัทในเครือ 100 % ของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในกลุ่มอุสาหกรรมบริษัทหนึ่ง

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) และ บริษัท กุสซิ่ง รีนิวเอเบิ้ล เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จากัด ได้ร่วมกัน

ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาและร่วมกันสร้าง โรงไฟฟ้าแก๊สซิฟิเคชั่น ขนาด 1 เมกะวัตต์ ในประเทศไทย 

Dusit Sutthakit - Manager Gasification Technology and Application
Chanwut Limpichai - Energy Management and Service Manager Energy Divison
Visut Chongcharoenkit - Managing Director SCI ECO Service Co.Ltd.
Chana Poomee - Director Energy
Michael Dichand - Chairman of GRE
Michael Messner - Managing Director Gussing Renewable Energy (Thailand) Co. Ltd.  

GP Energy ได้ผ่านการรับรองมาตราฐาน ISO

ISO 9001:2008
 
anklicken zum vergrößern
บริษัท กุสซิ่ง รีนิวเอเบิ้ล เอ็นเนอร์จี มีความภูมิใจที่จะประกาศของความสำเร็จของ
หุ้นส่วนของเราในประเทศ อินเดีย บริษัท GP Energy บริษัท
GP Energy ได้การรับรองมาตราฐาน ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004
สำหรับการได้ผ่านการรับรองมาตราฐานในครั้งนี้นั้นเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
คุณภาพ และการบริการอย่างดียิ่งๆขึ้นไป

จอย มุกคราจี กรรมการผู้จัดการของ GP Energy กับความความสำเร็จในครั้งนี้
“ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่จะเรียนให้ คุณรู้ว่าด้วยความช่วยเหลือและการสนับสนุนของคุณ
ในวันนี้ ทำให้ บริษัท GP Energy ได้ผ่านการรับรองมาตราฐาน ISO 9001:2008
หรือเทียบเท่ากับ ISO 14001:2004 และเราขอให้คำมั่นสัญญาที่จะให้บริการลูกค้า
ด้วยคุณภาพ และ ผลิตภัณฑ์ ของเราเท่านั้น”

ครั้งแรกกับการได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนของ บริษัท กุสซิ่ง รีนิวเอเบิ้ล เอ็นเนอร์จี

CIMB ถือได้ว่าเป็น1 ในธนาคารที่ได้รับการยอมรับในแทบภูมิภาคเอเชีย

ได้มีมติอนุมัติเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสนับสนุน  โครงการแก๊ซซิฟิเคชั่น (Gasification)

ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่ผลิตพลังงานสีเขียว 

จากวัสดุที่เหลือทิ้งจากภาคการการเกษตร เศษไม้และ ชีวมวลต่างให้นำกลับมาใช้

โครงการ ได้รับความร่วมมือกับผู้ประกอบการชาวไทยอย่าง 

บริษัท เอพีที พลังงาน จำกัด ที่เป็นบริษัท ที่จัดตั้งของครอบครัว “เตชวัชรา”

และบริษัทในเครือของบริษัท กุสซิ่ง รีนิวเอเบิ้ล เอ็นเนอร์จี 

ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ที่ประเทศออสเตรีย โดยได้นำความรู้ที่จะนำ  

พลังงานจากคาร์บอนที่มีอยู่นั้นกลับมาผลิตเป็นพลังงานอีกครั้ง  โครงการแห่งนี้ถือว่าเป็นต้นแบบ ที่จะทำให้ประชาชนหรือชุมชน  ต่างๆ ได้เข้าร่วมโครงการมากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์  ในการผลิตพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน ในระดับชุมชนต่อไป

สิ่งที่สำคัญและนับว่าประชาชนได้รับรู้กันอย่างแพร่หลาย  แล้วว่าประเทศไทยของเรานั้นต้องอาศัยการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ  และได้มีความพยายามในการริเริ่มโครงการต่างๆเพื่อที่จะให้ประเทศไทย  สามารถผลิตพลังงานได้เองโดยไม่ต้องนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศอีกต่อไป

รับชมภายนต์ของโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชนหนองบัวที่  และพิธีฉลองเปิดโครงการที่  

 

 

New tech flash กับรูปแบบวีดีโอใหม่ล่าสุดของ greg.tv

ภาพถ่ายต่างๆ ที่ : greg.tv

ชมวีดีโอในรูปแบบใหม่ล่าสุดถึง 2 เรื่องที่ new tech flash กับการทำงานของระบบ Hofbauer Reactor II ได้แล้วที่ greg.tv

บชมวีดีโอในรูปแบบใหม่ล่าสุดที่ greg.tv ที่จะทำให้คุณรู้สึกเสมือนได้เข้าไปเดินชมโรงไฟฟ้าแก๊สซิฟิเคชั่นจากชีวมวลด้วย ระบบ Hofbauer Reactor ในรุ่นที่ 2 ที่ ที่นำพื้นฐานการทำงานมาจากเทคโนโลยี Fast Internally Circulating Fluidized Bed (FICFB) อีกทั้งยังสามารถเรียนรู้ถึงเทคโลโลยีที่ ทำให้คุณได้รู้และเข้าถึงหัวใจการทำงานของระบบ Hofbauer Reactor ในรูปแบบวีดีโอใหม่ล่าสุดของเราที่

คุณสามารถรับการแจ้งเตือนและเข้าชมวีดีโอใหม่ล่าสุดได้แล้วที่ podcast on iTunes

ในอนาคตอันใกล้นี้เราจะทำการเปิดตัวโปรแกรมของเราที่คุณสามารถรับชมได้สะดวกมากยิ่งขึ้นใน SmarTV ของคุณได้อีกช่องทางหนึ่ง 

รับชมภายนต์ชุดใหม่ได้ที่ greg.tv

ภาพถ่ายต่างๆ ที่ : greg.tv

นี้คือคำตอบของรูปแบบของพลังงานทางเลือกใหม่ของ carbon-neutral ที่สามารถทำงานได้ต่อเนื่องนานถึง 3 โมง

 

ในช่วงเวลาไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ทางบริษัท กุสซิ่งฯ
ได้นำภาพยนต์ที่เกี่ยวกับโครงการต่างๆ 

ที่เกิดขึ้นทั่วโลกรวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
โดยการนำเสนอในรูปแบบภาพยนต์ ”ข่าวด่วน”  

(New Flash) เช่น พิธีการนำเสนอ
“โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชนหนองบัว” ที่ประเทศไทย
http://greg.tv/en/93 งาน Clean Energy Expo Asia 2012
ภาพยนต์ในรูป

แบบแอนนิเมชั่น (animation)
ที่ศุนย์พลังงานทดแทนในประเทศเชอร์เบีย http://greg.tv/en/96
และภาพยนต์ต่างๆอีกมากมาย
ออกสู่สาธารณชนให้มีโอกาสได้รับรู้ถึงความเคลื่อนไหว
กิจกรรมต่างๆ ที่บริษัท กุสซิ่งฯ

ได้ดำเนินการในช่วงเวลาที่ผ่านมา
โดยการเสนอในรูปแบบภาพยนต์ที่ถ่ายทำในสถานที่จริง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง โครงการของบริษัทจริง
และที่สำคัญยังได้รับเกียรติจากประธานบริษัท กุสซิ่งฯ
เป็นผู้ให้ข้อมูล สัมภาษณ์ บุคคลต่างๆด้วยตัวของท่านเอง
ทางช่องทีวีของเรา ที่เราภาคภูมิใจ และตั้งใจทำให้ดีที่สุดที่ช่อง
greg.ty

คุณสามารถรับทราบข้อมูลสถานการณ์
ภาพยนต์ชุดใหม่ที่ทันเหตุการณ์เสมอได้ที่

 

 

พิธีการนำเสนอโครงการ “โรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชนหนองบัว” ประเทศไทย

ฯ พณ ฯ ดร. โยฮันเนส เพแทร์ลิก
ฯ พณ ฯ ดร. โยฮันเนส เพแทร์ลิก
anklicken zum vergrößern

โครงการความร่วมมือระหว่าง ประเทศไทยและสาธารณรัฐออสเตรีย

เมื่อวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ 2555 ที่ผ่านมา บ.หนองบัว กรีน พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท ฯ ที่ ถือว่าเป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้ พร้อมด้วยพนักงานรู้สึกเป็นเกียรติที่จะนำเสนอโครงการ โรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชนหนองบัว ในครั้งนี้โดยได้เรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยมีทั้งผู้มีเกียรติในส่วนราชการ สถาบันการเงิน บริษัทเอกชนต่างๆ พร้อมกับประชนชนในชุมชน อ.หนองบัว

โดยเริ่มพิธีการโดย ฯ พณ ฯ ดร. โยฮันเนส เพแทร์ลิก เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรีย ประจำประเทศไทย ได้พูดถึงว่า “ถ้าเรามองที่โรงไฟฟ้าแห่งนี้ ที่ บริษัท กุสซิ่ง รีนิวเอเบิ้ล เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด ได้สร้างที่ หนองบัว เรามีพลังงานสะอาด ไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม และนี้คือผลของการนำเทคโนโลยี ที่ได้รับความสำเร็จในประเทศออสเตรียมาใช้ ซึ่งแตกต่างกันตรงที่เชื้อเพลิงชีวมวลที่ใช้ผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าที่สะอาด และยังถือว่าเป็นพลังงานแบบยั่งยืน”

ฯ พณ ฯ ดร. โยฮันเนส เพแทร์ลิก เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรีย ประจำประเทศไทย ได้กล่าวถึงแรกบันดาลใจของท่านด้วยความปรารถนาดีที่มีต่อ ประเทศไทย-ออสเตรีย ที่เชื่อมโยงที่ทำให้เกิดโครงการของบริษัท หนองบัว กรีน พาวเวอร์ จำกัด ที่ อ.หนองบัวแห่งนี้ และถือว่าเป็นความสำเร็จของการทำงานร่วมกันระหว่างบริษัท เอพีที พลังงาน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท ฯ ที่มีการบริหารจัดการ พัฒนาโดยคนไทย และบริษัท กุสซิ่ง รีนิวเอเบิ้ล เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นถือว่าเป็น หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ บริษัท กุสซิ่ง รีนิวเอเบิ้ล เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด ในประเทศไทยนั้น ถือว่าเป็นบริษัทฯ ในเครือที่ใช้เทคโนโลยีที่มีมาตรฐานมาจากออสเตรีย สำหรับเครื่อง แก๊สซิฟิเคชั่น และระบบพลังงานทดแทน มาใช้

ข้อมูลเพิ่มเติม (pdf)

คุณสามารถเข้าชมวีดีโอ news flash ได้ที่  

ภาพบรรยากาศงานเปิดตัวเกมออนไลน์ Great King City ณ เมืองกุสซิ่ง ประเทศออสเตรีย วันที่ 28 กันยายน พ.ศ 2555

บริษัท โพสท์ อิลิเม็นท์ จำกัด และ บริษัท กุสซิ่ง รีนิวเอเบิ้ล
เอ็นเนอร์จี จำกัด
ขอถวายพระพรชัยมงคลและแสดงความยินดีต่อฝ่าพระบาท
ที่ได้เข้าดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
เนื่องด้วยในทั้งนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่ทางโครงการ
สื่อสร้างสรรค์สังคมออนไลน์ “อยู่อย่างไรให้พอเพียง” จึงขอพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตกราบทูลเชิญ พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรียเสด็จฯ
เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวเปิดตัวเกม Great King City ณ เมืองกุสซิ่ง
ประเทศออสเตรีย ในวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๙.๐๐ น.
(เวลาท้องถิ่น) ที่ Gussing Castle
(Burg Gussing) ณ เมืองกุสซิ่ง ประเทศออสเตรีย

และในการนี้เอง ทาง พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาได้มีพระราชสารแจ้งกลับมาและ
ได้ทรงโปรดพระราชทานแและมอบหมายให้ คุณชมพูนุช อรรถไกวัลวที
เลขานุการ เอก สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐ ออสเตรีย เป็นตัวแทนพระองค์ในการนี้
พร้อมกันนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ได้มีพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างสูงและได้พระราชทาน ดอกไม้
พร้อมกับส่งสารร่วม แสดงความยินดีในครั้งนี้ ซึ่งได้นำความปิติยินดี
ให้กับทาง บริษัท โพสท์ อิลิเม็นท์ จำกัด และ
บริษัท กุสซิ่ง รีนิวเอเบิ้ล เอ็นเนอร์จี จำกัด เป็นอย่างยิ่ง 

คุณสามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่:
http://fotodienst.pressetext.com/album/3087 

เปลวไฟสีฟ้า – ของโครงการ “ พลังงานสู่ชุมชน ชุมชนเข้มแข็ง เกิดการจ้างงาน” ของ อ. หนองบัว จ. นครสวรรค์ ประเทศไทย

Blue flare – Project “Powering Communities & Employing People” in Nongbua, Thailand

คุณอาจรู้สึกว่าภาพที่คุณจะได้เห็นต่อไปนี้มีคุณค่ามากแค่ไหน โดยไปที่
ซึ่งในวีดีโอ นี้ได้แสดงให้เห็นถึงกระบวนการและเกิดเปลวไฟ ที่ อ.
หนองบัว จ. นครสวรรค์ ประเทศไทย ของเรานี้เอง
ซึ่งได้แสดงให้เห็นว่าการทำงานของบริษัท กุสซิ่งฯ
ของเราได้ประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานแล้วในประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการ
การผลิตก๊าซ (Gasification) โดยที่คุณสามารถเข้าชมรายละเอียดของโครงการที่
การ
ทำงานในครั้งนี้ได้ดำเนินการไปด้วยเรียบร้อย และจะสามารถเริ่มการ
ทดสอบระบบและการส่งขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ในเวลาอันไกลนี้

 

ในกรณีที่คุณยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบ การทำงาน และประสิทธิภาพของบริษัทกุสซิ่ง ฯ
ของเรา ( บริษัท กุสซิ่ง รีนิวเอเบิ้ล
เอ็นเนอร์จี ) นั้น จากการเริ่มต้นจนกระทั่งประสบผลสำเร็จและสิ้นสุดโครงการแห่งนี้นั้น
ทางบริษัท กุสซิ่ง ฯ ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าไปเยี่ยมชมโครงการด้วยตัวของท่านเองได้

โครงการแห่งนี้เริ่มที่ 1 เมกะวัตต์
และทางเราได้ผ่านมาตราฐานในเรื่องของสถานะทางการเงิน และ เริ่มตั้งแต่ทาง
บริษัท กุสซิ่ง ฯ ได้บรรลุผลสำเร็จในการดำเนินงานในครั้งนี้ ในขณะนี้ทางบริษัท กุสซิ่ง ฯ
ได้รับการอนุมัติการ รีไฟแนนซ์ จากทางธนาคาร ชี ไอ เอ็ม บี ไทย
ซึ่งเป็นธนาคารในประเทศไทย และเหล่านักลงทุนที่สนใจจากทางธนาคารอีกด้วย
 

ทุก ๆ ความคิดเห็น หรือข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับการทำงานและการดำเนินงานทั้งหมด
ได้แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนของความสำเร็จในครั้งนี้ และมีเพียงแค่เหตุผลเดียวกันนี้เอง
ที่ทำให้โครงการที่มีลักษณะคล้ายกันแต่ไม่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินการก็คือ
อาจจะเป็นเพราะว่าความเบาปัญญา ของคนบางคน นั้นเอง

เสียงเพลงแห่งความบริสุทธิ์ และความสำเร็จในครั้งนี้ ได้ส่งไปถึง ผู้ที่ปฎิเสธ ความศรัทธา
และความสำเร็จ ที่พวกต้องการที่จะปกปิดและบดบัง ปัญหา และข้อขัดแย้ง
ทั้งหลายของพวกเขาเอง  

ด้วยความปรารถนาดีที่ส่งจาก กรุงเทพ ฯ ประเทศไทย

สามารถเข้าชมวีดีโอได้ที่ ลิงค์ http://greg.tv/en/78

เข้าชมโครงการในประเทศไทยได้ที่ลิงค์ : http://greg.tv/en/78/filter/28 

การประกาศผลผู้ชนะจากการแข่งขันออกแบบวัสดุเหลือใช้ ในหัวข้อ “Reuse, Reduce, Recycle” ซึ่งเป็นโครงการของ บริษัท กุสซิ่ง รีนิวเอเบิ้ล เอ็นเนอร์จี ร่วมกับ Great King City

บริษัท กุสซิ่ง รีนิวเอเบิ้ล เอ็นเนอร์จี ร่วมกับ Great King City
ได้จัดงานการแจกรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขันการออกแบบวัสดุเหลือใช้ในหัวข้อ “Reuse
Reduce Recycle” ซึ่งหลักการของการแข่งขันในครั้งนี้คือ
นำเสนอผลงานในแบบเรียบง่าย การดัดแปลง จากวัสดุที่เหลือใช้
เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกครั้ง และผู้ชนะในครั้งนี้ได้แก่ทีม “The
Pub” ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี ประเทศไทย ซึ่งพวกเขาได้นำเสนอผลงานในรูปแบบการ
รีไซคลิงในแบบการ์ตูนในการสร้างกระเป๋า และโคมไฟด้วยหลอดไฟคุณภาพ
ที่ทำมาจากหนังสือพิมพ์เก่า และ พลาสติก

ผู้ชนะจากทีมดังกล่าว จำนวน 2 ท่าน จะได้ร่วมเดินทางไปประเทศออสเตรีย
เพื่อร่วมงานการเปิดตัวของโครงการ “Great King City 2012” ในเมือง กุสซิ่ง
ประเทศออสเตรีย ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ 2555 นี้

ท่านสามารถเข้าชมผลงานของ ทีม “The Pub” ได้ที่  

 

บริษัท กุสซิ่ง รีนิวเอเบิ้ล เอ็นเนอร์จี ประสบผลสำเร็จ ในการดำเนินการผลิตเชลล์เชื้อเพลิง ก๊าซชีวภาพ ในเมืองกุสซิ่ง ประเทศออสเตรีย

Care Fuel

ClearEdge Power ประสบผลสำเร็จในการติดตั้งระบบพลังงานเชลล์เชื้อเพลิงและดำเนินการแล้ว ภายใต้ชื่อ CARE FUEL โดยทาง กุสซิ่ง ได้สนับสนุนและปลูกฝังการใช้ก๊าซชีวภาพอย่างยั่งยืน

บริษัท กุสซิ่ง รีนิวเอเบิ้ล เอ็นเนอร์จี ถือว่าเป็นผู้นำในการนำเสนอ สถานการณ์พลังงาน ค่าสมดุลของคาร์บอนในวันนี้ ซึ่งประกาศให้รู้ว่านี้คือขั้นตอนแรกของการพัฒนา
เชลล์เชื้อเพลิงในกุสซิ่ง ประเทศออสเตรียได้สำเร็จ ด้วยความร่วมมือทางธุรกิจ อย่าง ClearEdge Power ซึ่งได้นำเสนอเชลล์เชื้อเพลิงในระบบ micro-CHP ( การรวมพลังงานเข้ากับความร้อน) ระบบเชลล์เชื้อเพลิงของ ClearEdge นั้นได้ติดตั้งและดำเนินการร่วมกับระบบการผลิต ก๊าซมีเทนทางชีวภาพ ของ กุสซิ่ง ฯ ได้มีการจัดหาชีวมวลที่มีอยู่อย่างยั่งยืนในภูมิภาคนี้และ ที่เหลือใช้ ทั้งสอง บริษัท ได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในความร่วมมือทางธุรกิจ และได้ประสบผลสำเร็จ สำหรับการทำงานเต็มรูปแบบ ซึ่งจะสามารถสร้างในความจุถึง 5 กิโลวัตต์ และจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ 2555 นี้

“นี้คือความสำเร็จที่สำคัญมากสำหรับ บริษัท กุสซิ่ง รีนิวเอเบิ้ล เอ็นเนอร์จี และ ClearEdge Power ในการผลิต เชลล์เชื้อเพลิงจากก๊าซมีเทนชีวภาพ และได้เข้าร่วมในตลาดของพลังงานทดแทน” นายไมเคิล ดิซานด์ ประธาน บริษัท กุสซิ่ง รีนิวเอเบิ้ล เอ็นเนอร์จี ได้กล่าวว่า “ประชาชนไม่ต้องการที่จะพึ่งพาหรือคาดหวังจากพลังงานจากภูมิภาคอื่น หรือเทคโนโลยี ที่ไม่มีความแน่นอน ClearEdge เชลล์เชื้อเพลิงนั้น ได้คิดวิธีที่ถือว่ามีประสิทธิภาพ สำหรับเราที่จะใช้เชื้อเพลิงก๊าซมีเทนชีวภาพ ที่สะอาด เราจะส่งเสริมการปลูกพืช ที่สามรถนำไปเป็นก๊าซได้ สร้างความร้อนให้กับชุมชนของเราในอนาคต ClearEdge Power เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่ให้ความสนับสนุนให้เราได้บรรลุจุดมุ่งหมายของ การสร้างสมดุลของคาร์บอน ซึ่งตอนนี้เราสามารถแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จและศักยภาพในการดำเนินการ ของ ClearEdge ในการผลิต ก๊าซมีเทนชีวภาพ ที่ไสร้างขึ้นร่วมกับ กุสซิ่ง ฯ และการปลูกฝังในการใช้ชีวมวลอย่างยั่งยืน เรามั่นใจว่าจากความสำเร็จดังกล่าวจะทำให้เราก้าวต่อไปได้อย่างมั่นใจ ตามแผนงานที่เรา และขอตกลงของเราที่ได้วางเอาไว้อีกขั้น ซึ่งก็รวมถึงการติดตั้งระบบเชลล์เชื้อเพลิงเริ่มที่ 8.5 เมกะวัตต์ ในประเทศออสเตรีย และ มากถึง 50 เมกะวัตต์ในอีก 3 ปีข้างหน้า หรือภายในปี พ.ศ 2563 ซึ่งถือว่า จะสามารถสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานที่มีประสิทธิภาพ สำหรับชุมชนของเรา ”

“ บริษัท กุสซิ่ง รีนิวเอเบิ้ล เอ็นเนอร์จี ได้ส่งเสริมและให้ความสำคัญเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมและประสบผลสำเร็จในการพัฒนาระบบเชลล์เชื้อเพลิงซึ่งใช้ก๊าซมีเทนชีวภาพ ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน ทดแทนนั้น จะเข้ามาแทนที่” กรรมการบริหาร ของ ClearEdge Power นายเดวิส ไรส์ กล่าวว่า “การใช้ก๊าซมีเทนชีวภาพในการผลิตระบบพลังงานของเรานั้นช่วยให้เราสามรถ นำเสนอให้กับลูกค้าของเราถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยคาร์บอนได้มากถึงร้อยละ 41 ระบบของเราในขณะนี้นั้นได้แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนตามแนวที่ทาง ClearEdge และ กุสซิ่ง รีนิวเอเบิ้ล เอ็นเนอร์จี ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้สำหรับการสนับสนุนและช่วยเหลือ สร้างความปรอดภัย สร้างพลังงานสีเขียว พลังงานสะอาด ที่ทาง สหรัฐ อเมริกา และในประเทศต่าง ได้ให้การสนับสนุน นายเดวิส ไรส์ แสดงความคิดเห็น หลังจากที่ประสบผลสำเร็จในประเทศออสเตรียแล้ว เราคาดหวังว่าเราจะก้าวไปในตลาดนานาชาติของเรา ตามแผนการดำเนินการที่เราได้วางเอาไว้ กับ บริษัท กุสซิ่ง ฯ ซึ่งถือว่าเป็นหุ้นส่วนที่เราไว้วางใจในการดำเนินงานร่วมกัน ให้เดินหน้าต่อไปในตลาดยุโรปต่อไป “

คุณสามารถสมัครสมาชิกของ greg.tv บน iTunes ได้แล้ว

greg.tv iTunes
 
anklicken zum vergrößern
ทางบริษัท กุสซิ่งฯ ได้ผลิตช่อง ทีวี ข่าวสารของบริษัท ฯ ซึ่งใช้ชื่อว่า “greg.tv
สามารถรับได้บน iTunes ได้แล้ว หลังจากที่คุณสมัคร padcast แล้ว คุณจะได้รับการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติเมื่อมีวีดีโอใหม่ของบริษัท ฯ ออนไลน์

คุณสามารถสมัครสมาชิก ของ greg.tv บน iTunes ได้ที่ : http://itunes.apple.com/us/podcast/carbon-neutral-energy-solutions/id556847167?l=en

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iTunes ได้ที่ : http://www.apple.com/itunes/what-is/

กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้

Kopie von: GRE_LOGO

ในระยะเวลาอีกในไม่กี่เดือนนี้ บริษัท กุสซิ่ง รีนิวเอเบิ้ล
เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด มีแผนการที่จะเข้า
ร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการนำเสนอโครงการ เทคโนโลยี
ระบบการผลิตก๊าซจากพลังงาน ผลการศึกษาวิจัย
การบริหารจัดการ เกี่ยวกับโครงการของบริษัท ฯ
ที่ประเทศไทย

 • วันที่ 31 กรกฎาคม : งานแถลงข่าวการจัดงาน Clean Energy Expo Asia 2012 , ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • วันที่ 9 กันยายน: การประชุมธนาคารโลก ที่ประเทศเนปาล ในหัวข้อ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
 • วันที่ 12 – 14 กันยายน : งาน Clean Energy Expo Asia 2012 กรุงเทพ ฯ ประเทศไทย
                                                                                    news.voicetv.co.th

 

 • วันที่ 28 กันยายน : งานแถลงข่าว Great King City และนำผู้ชนะจากเกมการตอบคำถามไปเที่ยวยุโรป และเยี่ยมชมกิจการที่เมือง กุสซิ่ง ประเทศออสเตรีย
 • วันที่ 10 – 13 ตุลาคม : งาน IGEM – International Greentech & Eco Products Exhibition & Conference

          ที่กัลป์ลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยกระทรวงพลังงาน น้ำ และเทคโนโลยี่สีเขียว

สามารถเข้าชมวีดีโอสำหรับโครงการที่ประเทศไทยที่ : http://greg.tv/de/77/term/thailand

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณา ติดต่อ : presse@gussingrenewable.com

คลิกที่นี้เพื่อขยายรูป

ศจ. ดร. แฮร์มันน์ ฮอฟบาวเออร์: กับรางวัล Linneborn 2012

Kopie von: ศจ. ดร. แฮร์มนน์ ฮอฟบาวเออร์ ได้รับรางวัล Linneborn ประจำปี 2555(2012)
Kopie von: ศจ. ดร. แฮร์มนน์ ฮอฟบาวเออร์ ได้รับรางวัล Linneborn ประจำปี 2555(2012)
anklicken zum vergrößern

ความสำเร็จจากการได้รับรางวัลเนื่องในโอกาสการประชุมเกี่ยวกับ European Biomass Conference and Exhibition - Setting the course of a biobased ครั้งที่ 20 ที่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ที่ได้จัดขึ้นวันที่ 18-22 มิถุนายน พ.ศ 2555 ผู้ชนะรางวัลในปี 2012 คือ ศจ.ดร. แฮร์มันน์ ฮอฟบาวเออร์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งเวียนนา

รางวัลนี้ได้มอบกับเขาสำหรับผลงานอันโดดเด่นและ
การเป็นผู้นำด้านการพัฒนา ให้คำแนะนำด้านการ
ตลาดของเทคโนโลยี ที่สำคัญหลายประการสำหรับผู้
ผลิตและให้บริการด้านพลังงาน การสร้างโรงไฟฟ้า
ชีวมวลด้วยวิธีการที่ยั่งยืน มามากกว่า 30 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การทำงานของเขาในการผลิต syngas
จากชีวมวล ขั้นที่ 2 เพื่อผลิตก๊าซ ที่มีการไหลเวียน ในรูปแบบของเหลว fluid bed
ซึ่งสร้างความสนใจไปทั่ว
โลกและได้รับความชื่นชม


การดำเนินงานของการสร้างพลังงานไฟฟ้าแบบวงจรรวมใน กุสซิ่ง ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญ ในการเข้าไปมีส่วนแบ่ง ของตลาดพลังงานทดแทน เกือบ 100% ในเมืองทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ ออสเตรีย สร้างงานขึ้น มากกว่า 100 ตำแหน่ง ธุรกิจมีความเฟื่องฟู ดึงดูดนักวิทยาศาสตร์และนักธุรกิจจากทั่วโลกและแม้กระทั่ง ปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น

ศาสตราจารย์ ฮอฟบาวเออร์ ยังคงมีการติดต่อกับนานาประเทศ จำนวนมาก เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา
ประธาน บอร์ดการทางวิทยาศาสตร์ IEA ในกลุ่มสมาชิกในฐานะผู้แทนจากประเทศออสเตรีย ใน
คณะกรรมการบริหาร เขายังเป็นนักวิจัยที่สำคัญที่ความสามารถของศูนย์ " Bioenergy 2020 " การผลิตก๊าซ
ศจ. ดร. แฮร์มันน์ ฮอฟบาวเออร์ มักได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับชีวมวลและแต่งตั้งให้
เป็นประชาสัมพันธ์และให้ ข้อมูลที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพของพลังงานชีวมวล

จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เขายังให้ความสนใจเกี่ยวกับการศึกษาให้ความรู้แก่คนหนุ่มสาว ในการรับ
ตำแหน่ง ผู้นำในการจัดการศึกษาและการบริหารทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งกรุงเวียนนา

รางวัล Linneborn ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 1994 สำหรับผลงานที่โดดเด่นในการพัฒนาพลังงานจากชีวมวล
รางวัลนี้ได้ถูกตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่โยฮันเน Linneborn ผู้บุกเบิก การผลิตจากก๊าซ ซึ่ง ต้องการปลูก
ฝังให้ลึกในด้านจริยธรรมของมนุษย์ที่เขาได้มองถึงวิสัยทัศน์ในการพัฒนาของโลก, สุขภาพ, การขนส่ง
และการเกษตรกรรม

ในนามของ บริษัท กุสซิ่ง รีนิวเอเบิ้ล เอ็นเนอร์จี ขอร่วมแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัย ฯ และ
ศจ. ดร. แฮร์มันน์ ฮอฟบาวเออร์ สำหรับรางวัลที่ยิ่งใหญ่นี้และเราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะยังคงร่วมมืออย่างใกล้ชิด

บริษัท กุสซิ่ง รีนิวเอเบิ้ล เอ็นเนอร์จี ขอแสดงความยินดีผู้ชนะในการออกแบบมินิเกม ใน Great King City

บริษัท กุสซิ่ง รีนิวเอเบิ้ล เอ็นเนอร์จี ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะเลิศการออกแบบมินิเกมของ เกรท คิงส์ ซิ้ตี้
บริษัท กุสซิ่ง รีนิวเอเบิ้ล เอ็นเนอร์จี ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะเลิศการออกแบบมินิเกมของ เกรท คิงส์ ซิ้ตี้
anklicken zum vergrößern
วันนี้ (20 มิ.ย.) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ร่วม กับ บริษัท กุสซิ่ง รีนิวเอเบิ้ล เอ็นเนอร์จี จำกัด และ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด ทำการมอบรางวัลให้กับ ผู้ชนะเลิศการประกวดออกแบบมินิเกมให้กับเกม Great King City ภายใต้โครงการสื่อสร้างสรรค์สังคม ออนไลน์ "อยู่อย่างไรให้พอเพียง”
       
การประกวดออกแบบมินิเกมของ Great King City จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนคนรุ่นใหม่ที่มีหัวคิดทันสมัย มีความสามารถในการพัฒนาและประยุกต์สาระความรู้ออกมาในรูปแบบของเกม เพื่อเผยแพร่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รวมถึงเป็นการพัฒนาระบบความคิดและสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชนในระดับอุดมศึกษา
       
ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของการประกวดมีทั้งหมด 8 ทีม โดยคณะกรรมการฯ ได้แบ่งผลการให้คะแนนเป็น 2 ส่วน ได้แก่ คะแนนจากมหาชนผู้เล่นเกม Great King City และคะแนนจากคณะกรรมการทีมผู้พัฒนาเกม Great King City ซึ่งผลการตัดสินปรากฏว่าทีมชนะเลิศเป็นผลงาน "เกมขนผักมหาสนุก" ของนางสาวอธิชา ธงไชย , นายอัฐกร อิทธิเตชสี สองนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับทุนการศึกษา 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ได้เป็นสมาชิกนิตยสาร Computer arts Thailand และ Computer arts projects เป็นเวลา 1 ปี
       
นายธนัช จิรวารศิริกุล ผู้อำนวยการโครงการสื่อสร้างสรรค์สังคมออนไลน์ "อยู่อย่างไรให้พอเพียง" เปิดเผยว่า Great King City เป็นโซเชียลเกมที่เปิดให้บริการบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook มีเนื้อหาเกี่ยวกับการน้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาประยุกต์ใช้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ มีการทำเกษตรกรรม ปศุสัตว์ สังคมเมืองขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ยึดหลักการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเป็นหัวใจสำคัญของเกม ซึ่งในปีที่ผ่านมาโซเชียลเกม Great King City ได้รับความนิยมเป็นที่น่าพอใจ มีผู้ลงทะเบียนเล่นเกมสูงถึง 106,773 ราย

       
นายวชิรพล เขมนิพิฐพนธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ระบุว่า ผลงานที่เข้าประกวดในโครงการนี้ ทำให้ตนได้รับรู้ว่าเยาวชนไทยเป็นบุคคลากรที่มีแนวคิดสร้างสรรค์และพร้อมที่จะพัฒนาฝีมือก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ หากได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ ซึ่งทางเมืองไทยประกันชีวิตได้สนับสนุนโครงการสื่อสร้างสรรค์สังคมออนไลน์ "อยู่อย่างไรให้พอเพียง" หรือที่รู้จักกันดีในชื่อเกม Great King City ในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้เพื่อเป็นการต่อยอด นำความรู้ต่างๆ มาประยุกต์ให้ทันสมัยในรูปแบบของเกม จึงได้สนับสนุนการประกวดออกแบบมินิเกมครั้งนี้
       
นายไมเคิล ดิซานด์ ประธานกรรมการบริษัท กุสซิ่ง รีนิวเอเบิ้ล เอ็นเนอร์จี จำกัด กล่าวว่า โครงการในพระราช ดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ล้วนเป็นโครงการที่ดีและสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับตนเป็นอย่าง มาก เช่นเดียวกับเกม Great King City ที่เป็นเกมที่สนุกและช่วยรณรงค์ให้เกิดความรู้สึกรักโลก โดยหลัง จากนี้จะมีกิจกรรมพิเศษ "น้องเกร็กพาเที่ยวบ้าน" ในช่วงเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นเดือนของวันแม่ โดยจะ
เปิดโอกาสให้ แม่-ลูก ผู้เล่นเกม Great King City ควงคู่กันไปสัมผัสเมืองกุสซิ่ง เมืองแห่งการรักษา สิ่งแวดล้อม ประเทศออสเตรีย
       
รายชื่อมินิเกมที่ได้รับรางวัลในอันดับต่างๆ มีดังนี้
 • ชนะเลิศ "เกมขนผักมหาสนุก" จากทีม Crayon สมาชิกในทีมได้แก่ นางสาวอธิชา ธงไชย , นายอัฐกร อิทธิเตชสี คณะวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • อันดับ 2 "เกมโครงการแพทย์อาสามหาสนุก" จากทีม ทรีวาฬแคว๊กเวิลด์ สมาชิกในทีมได้แก่ นายชนะชัย แย้มพลอย , นางสาวศศิกานต์ เพ็งสมบัติ , นางสาวอัจฉริยาภรณ์ หงษา คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาเกมและแอนิเมชัน ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • อันดับ 3 "เกมฝนหลวงสร้างรอยยิ้ม" จากทีม Cooldown สมาชิกในทีมได้แก่ นายสิทธิชัย ปัญญาทิพย์ , นายโกสิทธิ์ ตันฑ์เอกคุณ , นายฉัตรเฉลิม เกิดสวัสดิ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยรังสิต
 • อันดับ 4 "เกมเกษตรทฤษฎีใหม่" จากทีมมันสมอง สมาชิกในทีมได้แก่ นายสุกฤษฎ์ จิตต์ชอบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการออกแบบเชิงโต้ตอบและพัฒนาเกม ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบันฑิตย์
 • อันดับ 5 "เกมโครงการจัดการสิ่งแวดล้อม" จากทีม Addchild สมาชิกในทีมได้แก่ นายวาทิศ ตันติเหมันต์ , นายสุรสรรค์ อาภัสรพรหม , นายศรัญญู มุสิกะสิน คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาเกมและแอนิเมชัน ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • อันดับ 6 รางวัลชมเชย "เกมอนุบาล ป.ปลา" จากทีม The Duck สมาชิกในทีมได้แก่ นายทินกฤต งามดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , นางสาวกุลธิดา ดุษฎีวงษ์กำจร คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อันดับ 7 รางวัลชมเชย "เกมปลุกปั่นมันให้สู้" จากทีม Xerosmile สมาชิกในทีมได้แก่ นายพงศธร พิพัฒน์ธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , นางสาวสุพิชญา ดุษฎีวงษ์กำจร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • อันดับ 8 รางวัลชมเชย "เกมฝนหลวง" จากทีม Sunnyday สมาชิกในทีมได้แก่ ด.ช.รัตนพล เทียนขจร มัธยมศึกษาปีที่ 3 , นางสาวอุษา เทียนขจร มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์

 

ท่านเอกอัครราชทูต ปาปัวนิวกินี เข้าเยี่ยมชมกิจการ ที่ กุสซิ่ง ฯ

ท่านเอกอัครราชทูต จากปาปัวนิวกินี เข้าเยี่ยมชม กิจการที่ กุสซิ่ง ประเทศออสเตรีย
 
anklicken zum vergrößern

 

ท่านเอกอัครราชทูต ปาปัวนิวกินี ได้เดินทางมาที่ยุโรป ท่านเอกอัครราชทูต ปีเตอร์ มากินเดย์ และที่ปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจ ท่าน เทอร์อ๊อกโดนย์ ยาวานิสส์ เข้าเยี่ยมชมกิจการ ที่กุสซิ่ง และได้มีโอกาสในการเรียนรู้รูปแบบการเป็นเมืองต้นแบบและ ระบบการทำงาน เทคโนโลยี ของบริษัท กุสซิ่ง ฯ
การบริหารจัดการเกี่ยวกับวัสถุ และระบบการทำงานในการผลิตก๊าซ เทคโนโลยี สำหรับพลังงานทดแทนใน ท้องถิ่นซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับประชาชนของชาว ปาปัวนิวกินี โรงพยาบาล โรงเรียน อาคารสาธารณะ บ้านพักส่วนบุคคล เหล่านี้ต้องอาศัย พลังงานจาก เศษไม้ในพื้นที่ที่เหลืออยู่และการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล
จากการให้ความสนใจของปาปัวนิกินี เกี่ยวกับการผลิตพลังงานของตนเอง ของ กุสซิ่ง ซึ่งไม่ต้องพึ่งพากับ ภาคส่วนรัฐบาล การเป็นเจ้าของ (Konebada Petroleum Park Authority) และจะสร้าง โปรแกรมการฝึกอบรม อย่างเป็นทางการ ในการสร้างความร่วมมือระหว่าง ปาปัวนิกินี และ บริษัท กุสซิ่งฯ ซึ่งทั้งสองได้ทำการ ลงนามในบันทึกข้อตกลง ในการสิ้นสุดการเยี่ยมชมกิจการของบริษัท ฯ (ท่านสามารถเข้าชม วีดีโอในครั้งนี้ได้จากช่อง ทีวีของเรา ที่ greg.tv/en/74)

สาธิตการปฏิกรณ์ Hofbauer ใน วู้ดแลนด์ แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา

 

บริษัท กุสซิ่ง รีนิวเอเบิ้ล เอ็นเนอร์จี อเมริกา จำกัด และบริษัท เวสต์ ไบโอฟูลล์ จำกัด
ของรัฐแคลิฟอร์เนีย ได้ลงนาม ข้อตกลงเพื่อแสดงให้เห็นถึงการทำงานของ เครื่อง
ปฎิกรณ์ Hofbauer ในวู้ดแลนด์แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา จาก Pyrox ที่ปัจจุบัน
นำมาผ่านกระบวนการ การผลิตก๊าซจะถูกปรับเปลี่ยนเป็น 1 เมกะวัตต์ ด้วยระบบ
การผลิตก๊าซแบบ Fast Internally Circulating Fluidized Bed (FICFB)
การปรับเปลี่ยนระบบนี้จะเริ่มดำเนินการขึ้นในช่วงฤดู ร้อนนี้เพื่อที่โรงงานแห่งใหม่
จะสามารถเริ่มดำเนินการ ได้ภายในปลายฤดูใบไม้ร่วง เมื่อเร็วๆนี้เอง ทาง Grea
และ WBF ประสบความสำเร็จในการได้รับรางวัลจำนวน $ 2,000,000 จาก
คณะกรรมาธิการพลังงานของเทคโนโลยีของแคลิฟอร์เนีย California Energy
Commission’s Emerging Technology Demonstration ในการสาธิตระบบ
เรื่อง Demonstration of Advanced Biomass CHP ซึ่งเงินทุนนี้ได้รับ
การสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย เพื่อส่งเสริมและแสดงให้เห็นถึง
การผลิต CHP ผลิตภัณฑ์จากชีวมวลในส่วนของภาคการเกษตร นอกจาก
นี้บุคคลหรือธุรกิจกิจการที่กำลังมองหาการสนับสนุนเงินทุนสำหรับการผลิต
เชื้อเพลิงเหลวจากชีวมวล ผ่านการสังเคราะห์ด้วยระบบ Fischer-Tropsch
เพื่อสนับสนุนโครงการเชิงพาณิชย์ ในทวีปอเมริกาเหนือ

โครงการนี้ เป็นโครงการที่มีการนำเอาความรู้ ระหว่าง บริษัท กุสซิ่ง รีนิวเอเบิ้ล
เอ็นเนอร์จี อเมริกา จำกัด
และ และบริษัท เวสต์ ไบโอฟูลล์ จำกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งกรุงเวียนนา
มหาวิทยาลัย
แคลิฟอร์เนีย บริษัท Consulectra Unternehmensberatung GmbH จากฮัมบูร์ก, ประเทศ
เยอรมนี
บริษัท กุสซิ่ง รีนิวเอเบิ้ล เอ็นเนอร์จี จำกัด ประเทศออสเตรีย และ บริษัท Biomasse
Kraftwerk
Gussing ประเทศออสเตรีย

 

คุณสามารถเข้าชมช่อง ทีวี ของเราที่ greg.tv

greg.tv
greg.tv
anklicken zum vergrößern
บริษัท กุสซิ่ง ฯ ได้ทำการ เปิดตัวช่องทีวี ข่าวของเราในนาม greg.tv ซึ่งจะเป็นการนำเสนอกิจกรรมและโครงการจากทั่วโลก เทคโนโลยี และสิ่งที่พิเศษของเราคือ เราจะสอดแทรกความคิดและวิสัยทัศน์ของเราผ่านทาง greg.tv ที่จะทำให้คุณเข้าใจ เกี่ยวกับพลังงานทดแทน ที่มีกลุ่ม คนกลุ่มหนึ่งสามารถทำให้มันเกิดขึ้นและแสดงออกมา ในรูปแบบวิดีโอ ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งของพลังงานหมุนเวียนที่สำคัญ เมืองกุสซิ่ง ในประเทศ ออสเตรีย

คุณสามารถเข้ามาเยี่ยมชม เพื่อรับชมสำหรับข้อมูลปัจจุบัน เนื้อหาใหม่เพิ่มเติม ที่ greg.tv
tags
Company
Thermal gasification
Fermentation
Model Gussing
Carbon Recycling
GOODWATER
Care Fuel
greg.tv
subsidiary companies
Partners
Brochure